تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟

به گزارش سرگرمی های محبوب، تفاوت سیاره و خبرنگاران را می توان بر اساس نور، موقعیت، اندازه، شکل، درجه حرارت، تعداد، درخشندگی و ماده تشکیل دهنده خلاصه و دسته بندی کرد. تفاوت های کلیدی مهمی بین خبرنگاران و سیاره وجود دارد، اما این دو جرم آسمانی تنها در یک مورد بسیار مهم شبیه یکدیگرند.

تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟

سرگرمی های محبوب | سرویس علوم - چرا به اجرام آسمانی اسامی مختلفی داده اند؟ تفاوت سیاره با سرگرمی های محبوب چیست؟ منظومه شمسی ما به حقیقت پر از اجرام آسمانی متفاوت از قبیل سیارات، قمرها، سیارک ها (شبه سیاره) شهاب ها، سرگرمی های محبوب های دنباله دار و بسیاری از چیز های شگفت انگیز دیگر است. سیاره و سرگرمی های محبوب بیش از هر جسم آسمانی دیگری با چشم مسلح و غیر مسلح دیده می شوند. در ادامه به آنالیز تفاوت سیاره و سرگرمی های محبوب می پردازیم.

سیاره چیست؟

سیاره ها اجرام طبیعی عظیمی هستند که در مدار خود در اطراف ماه و یا گرد سرگرمی های محبوب ها می چرخند و شما در حال حاضر بر روی یکی از آن ها ایستاده اید. امروزه ما هشت سیاره می شناسیم که به دور سرگرمی های محبوب ای به نام خورشید می چرخند. این سیاره ها به ترتیب فاصله ای که از خورشید دارند عبارتند از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. در حالی که برخی از سیاره ها مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ کوچک اند و سطح سفت و محکمی دارند، اما بقیه سیاره ها مانند مشتری، زحل، اورانوس و نپتون عظیم الجثه و از جنس گاز هستند.

در گذشته دانشمندان بر این باور بودند که با در نظر دریافت پلوتون، 9 سیاره در منظومه شمسی وجود دارد، اما دانشمندان عصر جدید 3 ویژگی لازم را برای سیاره دانستن یک جرم آسمانی این گونه معرفی می نمایند:

 • یک سیاره باید به دور خورشید بچرخد.
 • یک سیاره باید کروی شکل باشد.
 • مدار آن از دیگر اجرام آسمانی کوچک جدا باشد.

متاسفانه پلوتون نتوانست شرط سوم را به دست آورد و عنوان آن باید از سیاره به سیاره کوتوله تغییر کند. تا به امروز صد ها دنیا دیگر فراتر از منظومه شمسی ما کشف شده است و دنیا های جدید بسیاری نیز در حال کشف شدن هستند. دانشمندان بر این باورند که تنها تعدادی از این سیارات می توانند نوع دیگری از زندگی را تاب بیاورند.

سرگرمی های محبوب چیست؟

سرگرمی های محبوب ها اجرام آسمانی عظیم الجثه و بسیار داغی هستند که به طور عمده از گاز های هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اند. آن ها به علت فرایند همجوشی هسته ای که در درونشان رخ می دهد، بسیار داغ و روشن می شوند. در طی این فرایند گاز هیدروژن به هلیوم تبدیل شده و نور و گرمای زیادی فراوری می گردد. هر چند به نظر می رسد که سرگرمی های محبوب ها در شب چشمک می زنند اما در واقع اینگونه نیست. در حقیقت چیزی که اتفاق می افتد این است که نور ستارگان در حالی که به سرعت بالا و پایین می پرد، می بایست از لایه های جو زمین عبور کند. به همین دلیل است که ما فکر می کنیم سرگرمی های محبوب ها در حال چشمک زدن هستند.

قمر آسمانی چیست؟

قمر ها اجرام طبیعی هستند که در مدار سیارات در حال حرکت هستند. حدود 170 قمر در منظومه شمسی ما وجود دارد که به دور سیاره های مختلف می چرخند. احتمالا قمر سیاره زمین میلیارد ها سال پیش در پی برخورد اجرام آسمانی به زمین پدید آمده است و در نتیجه این انفجار، اجرام زیادی به بیرون پرتاب شده و آغاز به چرخیدن به دور زمین نموده اند. این سنگ ها با گذشت زمان با یکدیگر ترکیب شده و به مرور سرد شده و ماه را به وجود آورده اند.

تفاوت سیاره و سرگرمی های محبوب در چیست؟

مبنای مقایسهسرگرمی های محبوبسیاره
تعریفسرگرمی های محبوب ها اجرام نجومی هستند که از خود نور منتشر می نمایند.

این به علت وجود گدازه های هسته ای است که در مرکز آن ها فراوری می گردد.

اجرام فلکی که جهت معینی دارند و به دور سرگرمی های محبوب ها می چرخند.
نوراز خود روشنایی دارند. از خودشان نور ندارند.
موقعیتموقعیت مکان آن ها تغییر نمی نماید. مکان آن ها تغییر می نماید.
اندازه عظیمکوچک
شکل به شکل نقطهکروی شکل
درجه حرارت بالاپایین
تعدادتنها یک سرگرمی های محبوب در منظومه شمسی وجود دارد. هشت سیاره در منظومه شمسی وجود دارد.
درخشندگیچشمک چشمک می زنند. چشمک نمی زنند.
ماده تشکیل دهندههیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگرجامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه

تفاوت های کلیدی بین سیاره و سرگرمی های محبوب

1. اجرام نجومی به علت گدازه های هسته ای که در مرکز آن ها فراوری می گردد می تواند از خود نور منشر نمایند و ما آن را به عنوان سرگرمی های محبوب می شناسیم. اجرام فلکی دارای جهتی معین هستند، به دور سرگرمی های محبوب ها می چرخند و به عنوان سیاره شناخته می گردد.

2. سرگرمی های محبوب ها از خود نور دارند در حالی که سیارات از خود نوری ندارند و نور خورشید را که به سوی آن ها می تابد را منعکس می نمایند.

3. سرگرمی های محبوب ها در مکان خود ثابت می مانند هر چند به نظر می رسد که آن ها از سمت شرق به سوی غرب در حال حرکت هستند، اما موقعیت سیارات همانطور که به دور خورشید می چرخند، تغییر می نماید.

4. اندازه سرگرمی های محبوب ها در مقایسه با سیارات عظیمتر است.

5. شکل سرگرمی های محبوب ها مانند یک نقطه است در حالی که سیارات کروی شکل هستند.

6. درجه حرارت سرگرمی های محبوب ها بسیار بالاست، ولی سیارات درجه حرارت پایینی دارند.

7. تنها یک سرگرمی های محبوب در منظومه شمسی وجود دارد و میلیون ها سرگرمی های محبوب در کل کهکشان است.

8. به نظر می رسد که سرگرمی های محبوب ها به علت شکست نور در جو زمین در حال چشمک زدن هستند، در مقابل سیاره ها کمی به زمین نزدیکترند و نور خورشید توسط آن ها منعکس می گردد و بدون آنکه شکسته گردد، مستقیم از جو زمین عبور می نماید و بنابراین آن ها چشمک نمی زنند.

9. ساختار سرگرمی های محبوب ها از هیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگر تشکیل شده است، اما بر خلاف سرگرمی های محبوب ها، سیارات از حالات متفاوت ماده از قبیل جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه به وجود آمده اند.

ویژگی های سرگرمی های محبوب

 • سرگرمی های محبوب از خودش نور و روشنایی دارد.
 • موقعیت مکانی سرگرمی های محبوب ها دستخوش هیچ گونه تغییر قابل توجهی نمی شوند و ثابت هستند.
 • همه سرگرمی های محبوب ها دارای درجه حرارت بسیار بالایی هستند.
 • میلیارد ها سرگرمی های محبوب در کهکشان وجود دارد.

ویژگی های شاخص سیاره

 • سیاره از خود نوری ندارد و فقط با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نور دارد.
 • سیاره ها چشمک نمی زنند.
 • سیاره ها به طور مرتب در اطراف سرگرمی های محبوب ها در حال حرکت هستند و موقعیت مکانی آن ها مدام دستخوش تغییر می گردد.
 • سیارات دارای درجه حرارت پایینی هستند.
 • تنها 8 سیاره در منظومه شمسی واقع شده است.

تشابه سیارات و سرگرمی های محبوب ها

سیاره ها و سرگرمی های محبوب ها هر دو به دور سرگرمی های محبوب های دیگر می چرخند و این شباهت بین این دو جرم آسمانی است.

تفاوت قمر و سرگرمی های محبوب

اگر جرمی آسمانی به دور خورشید بچرخد، سیاره نامیده می گردد، با این وجود اگر این جرم آسمانی به دور اجرام دیگربه غیر از خورشید (عمدتا سیاره) بچرخد، ماه نامیده می گردد.

آیا سرگرمی های محبوب ها، سیاره هستند یا خورشید؟

اگر سرگرمی های محبوب ای در مرکز منظومه سیاره ای باشد، خورشید نامیده می گردد و این شانس خوبی است که درصد بالایی از سرگرمی های محبوب ها و کهکشان ها وجود دارند که سیارات به دور آن ها بچرخند. همه آن ها خورشید نامیده می شوند.

خورشید چیست؟

خورشید یکی از میلیارد ها سرگرمی های محبوب موجود در کهکشان ماست که در مرکز منظومه شمسی واقع شده است. خورشید شبیه توپ عظیمی از گاز ها و با درجه حرارت بسیار بالایی است و به واسطه داشتن وسعتی عظیم، دارای نیروی جاذبه قدرتمندی است که یاری می نماید تا زمین و دیگر سیارات در جهت خود باقی بمانند. بدون وجود نیروی جاذبه خورشید، همه سیارات از جهت خود خارج شده و در فضا معلق می شوند. بدون وجود خورشید حیاتی بروی زمین وجود نخواهد داشت و زمین یخ خواهد زد. مادامی که زمین در جهت خود به دور خورشید می چرخد، تغییرات آب و هوایی نیز بر عهده خورشید خواهد بود.

حقیقت شگفت انگیز در خصوص سرگرمی های محبوب ها، سیارات و قمر های آسمانی

1. نور خورشید پس از گذشت 8 دقیقه به زمین می رسد و ما آن را سرعت نور می نامیم.

2. در نوامبر سال 2009 مقادیر زیادی آب در ماه کشف شد.

3. رد پای فضانوردان آپولویی هنوز بروی ماه قابل دیدن است. این رد پا ها حداقل برای بیشتر از 10 میلیون سال است که به علت فقدان هوا و فرسایش باد در سطح کره ماه باقی مانده است.

4. دانشمندان معمولا به قمر هایی در کهکشان به عنوان ماهواره های سیاره ای اشاره می نمایند که در واقع آن ها ماهواره های ساخت دست بشر است و قمر مصنوعی نامیده می شوند.

5. ما می توانیم در حدود 7000 سرگرمی های محبوب را با چشم غیر مسلح از روی زمین ببینیم.

6. تعداد زیادی از سرگرمی های محبوب ها و صور فلکی به تقلید از نام خدایان و حیوانات عهد عتیق که شبیه به آن ها بود نامگداری شدند.

7. هر سرگرمی های محبوب ای که در آسمان می بینید عظیمتر و روشن تر از خورشید است.

8. عظیمترین سیاره در منظومه شمسی مشتری نام دارد و کوچکترین آن ها عطارد است.

9. نپتون سردترین سیاره و مشتری گرمترین سیاره منظومه شمسی است.

منبع: setare.com

به "تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید